Category Archives: ekonomi

Butiksidkare strejkar mot utl?ndska investeringar

Skall Indien till?ta FDI = Foreign Direct Investment = direktinvesteringar fr?n utlandet i sitt n?ringsliv, ?ven om det exempelvis betyder att stora utl?ndska detaljhandelskedjor g?r in och sl?r ut m?ngder av indiska sm?handlare? Fr?gan om stor- mot sm?handel har varit uppe i flera ?r, de sm? aff?rsidkarna har protesterat och olika oppositionsgrupper (?ven maoister) har […]

Leave a comment

Miljoner barnarbetare

Officiellt finns det fem miljoner barnarbetare i Indien enligt en kolumn i the Hindu. Indien har f? regler f?r barnarbete, f?r personer ?ver 14 ?r inga alls. Barn f?rekommer i alla m?jliga sorters verksamheter, jordbruk, hemsk?tsel, tegelugnar, fabriker, f?rs?ljning, gruvor, soph?gar etc. Men om man r?knar antalet barn som borde vara i skolan, j?mf?rt med […]

Leave a comment

Indien utvecklar gruvbrytning – till vems f?rdel?

Det indiska gruvministeriet f?resl?r att 1,4 miljarder dollar skall avs?ttas f?r att utveckla landets gruvn?ring under tiden 2012-2017. F?r n?rvarande kommer 2,2 procent av landets bruttionationalprodukt fr?n mineralbrytning, men man j?mf?r sig med mer framg?ngsrika l?nder p? det omr?det och vill f?rb?ttra sig. Indien har fortfarande fem?rsplaner, och de h?r investeringarna t?nker man sig vara […]

Leave a comment

Rikingar i Indien

Enligt det USAmerikanska finansbladet Forbes finns tv? indier med p? listan ?ver v?rldens rikaste m?nniskor. Det ?r Lakshmi Mittal p? sj?tte plats, god f?r 31,1 miljarder dollar i st?lbranschen. Mukesh Ambani heter mannen p? nionde plats med f?rm?genhet 27 miljarder dollar som kommer fr?n petrokemisk industri, gas och olja. ?tminstone Mittal torde ha intresse att […]

Leave a comment

Kommer Indien att g? om Kina som export?r?

Diagrammet ?r en j?mf?relse mellan Kinas och Indiens export av varor och tj?nster sedan 1978. Siffrorna ?r i miljarder dollar. Det kommer fr?n ekonomisajten VoxEU och en artikel som fr?gar om Indien kommer att g? om Kina som export?r fram?ver. F?rfattaren, en indisk ekonom, gissar att det kommer att dr?ja n?gra ?rtionden innan detta m?jligen […]

Also posted in Kina | Leave a comment

Indien och jakten p? jordbruksmark

Via en sammanfattning av den indiska professorn Jayathi Ghosh, eller direkt i det ursprungliga dokumentet, kan man f? en intressant inblick i hur det indiska jordbrukskapitalet expanderar utanf?r landets gr?nser och vilka orsaker och f?ljder det har. I samarbete med regimer i vissa afrikanska l?nder har indier k?pt eller hyrt stora landomr?den f?r att producera […]

Leave a comment

Tillv?xten avtar i Indien

F?r en kort tid sedan ?tergav vi den indiska ekonomen Jayathi Ghoshs farh?gor f?r att den nya fasen i den ekonomiska v?rldskrisen kan sl? mot Indien. Det rapporteras nu att den indiska tillv?xten f?r april-juni i ?r ?r 7,7 procent p? bruttonationalprodukten BNP. F?r samma period f?rra ?ret var det 8,8 procent. Den l?gre tillv?xten […]

Leave a comment

Indiska utsikter i den fortsatta krisen

Det verkar som om v?rldsekonomin g?r in i den andra fasen av den stora l?gkonjunkturen, den s? kallade dubbel-dippen. S?rskilt USA och Europa ?r illa ansatta, men fr?gan ?r hur ett land som Indien kan p?verkas. Professor Jayati Ghosh, som vi tidigare har citerat p? bloggen, har en del synpunkter. Det ?r ju sv?rt att […]

Also posted in Jayati Ghosh | Leave a comment

Handelsf?rbindelser mellan Sverige och Indien

BRIC ?r ett begrepp n?r man diskuterar utvecklingen i dagens v?rld. Brasilien, Ryssland, Indien och Kina g?r fram?t medan de gamla industril?nderna ?r i kris. Indien ?r den tredje st?rsta handelspartnern f?r Sverige i Asien (efter Kina och Japan). Samtidig g?r knappt 1 procent av Sveriges export till Indien enligt reportage i The Hindu. Sveriges […]

Leave a comment

Ekonomiska notiser

Svenska Dagbladet intervjuar Saumitra Chaudhuri,medlem i Indiens plankommission och ekonomisk r?dgivare till premi?rminister Manmohan Singh, som just nu ?r p? konferens i Sverige. Han tror att ekonomin kan v?xa med 9 procent per ?r under en tid fram?t. (Med 9 procents tillv?xt ?rligen skulle bruttonationalprodukten f?rdubblas p? drygt ?tta ?r.) Samtidigt pekar Chaudhuri p? de […]

trang cá cược uy tínLeave a comment