Category Archives: Kishenji

I korselden

Mannen p? banderollen ovan skall f?rest?lla Kishenji, den h?gt uppsatte medlem av Indiens Kommunistiska Parti (Maoisterna) som d?dades i V?stbengalens skogar f?r n?gra dagar sedan, och fotografiet uppges komma fr?n hans begravning. Sj?lva d?dsfallet ?r insvept i flera lager av mystik. Dog han verkligen i strid med indiska poliser och halvmilit?rer? Lurad i en f?lla […]

Also posted in CRPF, humor | Leave a comment

Ers?ttare f?r Kishenji?

Det ?r ju knappast pressen som tills?tter ledare f?r de indiska maoisterna. Dock har man, efter att deras ledare Kishenji i V?stbengalen d?dats, utpekat hans bror som eftertr?dare. Brodern Venugopal p?st?s vara chef f?r partiets underr?ttelsetj?nst, v?l bekant med terr?ngen i omr?det och bra p? att organisera massr?relser. Fr?n vissa h?ll uttrycks tvivel ?ver att […]

Also posted in V?stbengalen | Leave a comment

En ledare borta

Med tusen poliser och soldater har en stor offensiv genomf?rts i distriktet West Midnapore i V?stbengalen, ett starkt f?ste f?r den maoistiska gerillan. I f?rsta fasen tycks man i stort sett inte ha hittat n?gonting, men enligt senare rapporter har en av de h?gsta ledarna f?r Indiens Kommunistiska Parti (Maoisterna) och deras gerilla d?dats. Molajula […]

Also posted in V?stbengalen | Leave a comment

Hej, Bastar – om en bok

Det h?r verkar vara den enda n?gorlunda nya (fr?n detta ?rtusende) bilden av Mupalla Laxman Rao, mer k?nd under t?cknamnet Ganapathi, ordf?rande f?r Indiens Kommunistiska Parti (Maoisterna). Hindustan Times har en recension av en bok om det maoistledda upproret i Indien och dess r?tter. Hello, Bastar — The Untold Story of India’s Maoist Movement av […]

Also posted in Ganapati | Leave a comment