Category Archives: Folkets Befrielse-Gerillaarmé

Vardag i det l?gintensiva kriget

Filmen och den h?r artikeln rapporterar om en attack av maoisternas gerilla mot en polisf?rl?ggning i Latehardistriktet i Jharkhand. Vad som skedde ?r att gerillan i f?rv?g hade minerat en plats som de misst?nkte skulle anv?ndas av de halvmilit?ra reservpoliserna, och vid r?tt tillf?lle spr?ngde de minan och gick till angrepp. Det hela skedde uppenbarligen […]

Also posted in Jharkhand | Leave a comment

Nya offer i det l?gintensiva kriget

Enligt rapporter d?dades ?ver 600 indiska poliser och paramilit?rer under perioden 1 september 2010 till 30 september 2011. De farligaste omr?dena var i delstaterna Jharkhand och Chhattisgarh med 36 och 47 fallna respektive, allts? i omr?den d?r det maoistiska upproret ?r som starkast. Men f?rluster har gjorts i m?nga andra delstater, och det framg?r inte […]

Leave a comment

Gerillan omgrupperar i Jharkhand

Vi har tidigare n?mnt den omfattande offensiven som regeringsstyrkor genomf?r i Sarandaskogen i delstaten Jharkhand. Vad den egentligen lett till ?r oklart, f?rutom att de halvmilit?ra polisstyrkorna bara tr?ffat p? tomma gerillal?ger men ingen gerilla. D?remot finns rapporter om civilpersoner som kommit i kl?m, d?dats eller misshandlats under truppernas framfart. Gerillan i Folkets Befrielse-Gerillaarmé har […]

Also posted in Jharkhand | Leave a comment

Truppinsats i siffror. Flygspaning

En l?sare har uppm?rksammat oss p? f?ljande – alla tips mottages tacksamt! Enligt pressreferat av uttalande fr?n regeringsf?retr?dare har mer ?n 80.000 man satts in i operationer mot naxaliterna (bonderevolution?rer som leds av maoisterna) i olika delstater. 81 bataljoner p? vardera 1.000 man ?r i f?lt. Av dessa till 79 den centrala reservpolisen CRPF, en […]

Leave a comment

Problem f?r den mjuka staten

Gunnar Myrdal skrev om ‘mjuka stater’, allts? stater som har sv?rt att f? n?got gjort. En artikel som beskriver l?get i den indiska regeringens offensiv mot maoisternas och stamfolkens gerilla leder tanken till Myrdals fras: den sammanfattas med att det som New Delhi verkar ha i sin arsenal ?r stora s?ckar med pengar samt ?nnu […]

Leave a comment

Trupp-r?kning

I ett tidigare inl?gg spekulerades i hur stora styrkor den indiska armén skulle beh?va s?tta in f?r att ?tminstone h?lla Folkets Befrielse-Gerillaarmé st?ngen. Sju till tio man var gissningen, med ledning av erfarenheter fr?n tidigare gerillakrig. Nu kommer en uppskattning fr?n en av deltagarna sj?lva: 65.000 man ?r vad ledningen f?r den indiska armén tror […]

Leave a comment

Hej, Bastar – mer om en bok

Vi skrev tidigare om en indisk bok som kan vara sv?r att hitta i Sverige men som verkar inneh?lla intressant information om det indiska upproret, Hello Bastar. Bastar ?r ett av de djungelomr?den som befolkas av adivasis, stamfolk, och d?r gerillan f?tt n?gra av sina st?rsta framg?ngar. S? h?r ser den ut, Hello Bastar av […]

Leave a comment

Milit?r och civil upptrappning?

Detta var en bil – och s? exploderade en mina Vi har tidigare n?mnt en drabbning i djungeln i delstaten Chhattisgarh, d?r f?rlusterna i m?nniskoliv var r?tt sm? men d?r ?terverkningarna kan vara betydande. H?r ?r en artikel som f?rklarar varf?r en del m?nniskor ?nd? ?r uppjagade: k?rnan ?r att det kan vara en f?rskjutning […]

Leave a comment

Jakten g?r i skogen – men vem jagar vem?

Det gr?na vid mark?ren p? kartan ?r Sarandaskogen som ligger i gr?nsomr?dena mellan delstaterna Jharkhand, Orissa och V?stbengalen. I dessa djungler finns stamfolk och maoistisk gerilla – samt delstaternas olika polisk?rer och halvmilit?ra f?rband som bokstavligen jagar runt och f?rs?ker f? tag p? gerillan. N?r man l?ser rapporter som kommer fram i pressen, exempelvis h?r, […]

Leave a comment

Notiser fr?n slagf?lten i Chhattisgarh

I s?ndags spr?ngdes en polisbil med sju man i n?rheten av Kirandul i delstaten Chhattisgarh. Fyra av dem d?dades. Vad som orsakat viss uppm?rksamhet, f?rutom sj?lva minspr?ngningen, ?r att n?r kropparna av de d?da skulle s?ndas till en sista hyllning innan ?verl?mnandet till de anh?riga, s? skedde detta i en kommunal sopbil. H?r ligger Kirandul […]

Also posted in Chhattisgarh | Leave a comment