Category Archives: Anna Hazare

V?rldsbanken fixar opinioner

De vakna studenterna vid JNU (Jawaharlal Nehru University i New Delhi) gillar inte Anna Hazares omskrivna r?relse mot korruption. Vilket, som vi har p?talat tidigare, inte en stor kanon som Arundhati Roy heller g?r. Studenterna har studerat en skrift fr?n V?rldsbanken och d?r funnit receptet f?r hur v?rldsbanken och lokala opinioner skall skall agera.P? pappret […]

Also posted in demokrati, Korruption, v?rldsbanken | Leave a comment

Bofors, korruption och Anna

Som vi n?mnt tidigare (h?r och h?r) finns kritik mot den anti-korruptionskampanj med hungerstrejk som leds av den drygt sjuttio?rige aktivisten Anna Hazare. Vad har han f?r dagordning egentligen, vems intressen f?retr?der han, hur f?rh?ller sig kampanjen till demokratiska metoder? – Dessa och andra fr?gor har st?llts. ?ven i Indien h?ller man p? med n?gon […]

Also posted in Bofors, Korruption | Leave a comment

Mer kritik av Anna Hazare

I f?reg?ende inl?gg ber?rdes den anti-korruptionskampanj inklusive hungerstrejk som bedrivs av Anna Hazare. Den k?nda skribenten Arundhati Roy hade en del kritiska synpunkter och idag kommer mer.  I The Hindu kritiserar en indisk akademiker (pensionerad professor fr?n prestigeskolan Jawaharlal Nehru University i New Delhi) vid namn Prabhat Patnaik Hazares r?relse som messianistisk och i grunden […]

Also posted in demokrati | Leave a comment

En ombudsman f?r Indien?

Ordet ‘ombudsman’ ?r en svensk exportartikel som finns h?r och d?r i v?rlden. ?ven i Indien, visar det sig, n?mligen (enligt Wikipedia) “The Jan Lokpal Bill (Hindi: ?? ?????? ??????), also referred to as the citizens’ ombudsman bill“. Med andra ord ett lagf?rslag om medborgarnas ombudsman. Det har f?rekommit en del skriverier ?ven i svensk […]

Also posted in Arundhati Roy, Korruption | Leave a comment