Category Archives: Tibet

Mer kommentarer till den “rasande” moderaten

H?r ?r forts?ttning p? g?rdagens post om Jan Myrdal och den arge moderaten Hedin i V?xj?. Vi har f?tt tillg?ng till ytterligare n?gra opublicerade kommentarer fr?n Myrdal. De ord som finns inom hakparentes [..] ?r f?rklaringar som lagts till av IndienSolidaritet. Ser att han talat om Tibet. Det ?r ett utm?rkt exempel p? det jag […]

Also posted in Jan Myrdal, Kina | Leave a comment