Category Archives: skolor

Varf?r rasera en skola?

Det var inte skoltr?tta elever, utan ett kommando fr?n den maoistiska gerillan, som f?r n?gra dagar sedan beslagtog n?gra schaktmaskiner och anv?nde dem f?r att fullst?ndigt demolera en skola i Chatradistriktet i delstaten Jharkhand. ?r maoisterna emot skolor och utbildning? Tv?rtom, men vad som inte framg?r av rapporterna men som f?rmodligen ?r bakgrunden till det […]

Also posted in Jharkhand | Leave a comment