Category Archives: Teori

Towards A New Dawn

L?s tidningen h?r:/b68/wp-content/uploads/2014/08/august-2014.pdf

Leave a comment

Indiensolidaritet och enhetsfrontsbygget

Hur bygger kan vi samla m?nga till st?d f?r folkets kamp i Indien. FNL-gruppernas (DFFG) enhetsfrontsdiskussion ?r viktig i detta sammanhang. S?rskilt intressant ?r stycket med rubriken “Fronten tar ej st?llning f?r socialismen”. P? bilden syns en styrelseledamot i Indiensolidaritet som brottas med polisen p? en vietnamdemonstration i Stockholm. “Sammanfattning av enhetsfrontsdiskussionen DFFGs m?ls?ttning ?r […]

Also posted in Solidaritet, Sverige | Tagged , , | Leave a comment

Naxalittext om kvinnornas betydelse i r?relsen

Texten finns upplagd h?r med intressanta bilder: http://www.signalfire.org/?p=26308

Also posted in CPI(maoist) | Leave a comment

2009-10-17 Intervju med naxalitledaren Ganapathy

17 October 2009 “We Shall Certainly Defeat the Government” Somewhere in the impregnable jungles of Dandakaranya, the supreme commander of CPI (Maoist) spoke to Open on issues ranging from the Government’s proposed anti-Naxal offensive to Islamist Jihadist movements. H?mtad fr?n tidningen Open. BY?Rahul Pandita “From two to three states, the movement has now spread to […]

Also posted in trang cá cược uy tínArkiv, CPI(maoist) | Leave a comment

Solidaritetsteori, Jan Myrdals tal i Brighton i juni

‘‘Stop The War’’ Jan Myrdal [Following is a slightly abridged version of a speech delivered by the author at a seminar to express solidarity with thy struggling people of Kashmir and Palestine at Brighton on June 29, 2013] Palestine and Kashmir are both under military occupation. In both cases this occupation and the periodically violent […]

Also posted in Jan Myrdal | Leave a comment

Intressant uttalande fr?n naxaliterna om Syrien

Nu verkar ju det akuta anfallskrigshotet vara ?ver men kriget mot Syrien forts?tter med utl?ndskt st?d. Intressant h?r ?r hur naxaliterna uppfattar det syriska folkets kamp mot imperialisternas angrepp som en del av deras egen kamp mot imperialismen. De kallar USA f?r “neonazi”, man f?rmoda att det syftar p? deras str?van efter v?rldsherrav?lde. “CC, CPI […]

Also posted in CPI(maoist) | Leave a comment

Naxaliternas hemliga organisationsbygge

Slummen i Mumbai Naxaliterna ?r en kraft som folk i Indien har helt olika uppfattningar om och den bild som f?rmedlas av de st?rre medierna i Indien ?r ofta ganska diffus. H?r i Sverige ?r det ganska f? som har skrivit om ?mnet med Jan Myrdal som ett k?nt undantag. Med tanke p? dessa omst?ndigheter […]

Also posted in Nyheter | Tagged | Leave a comment

V?nsterpartiet studerar imperialismen

Vi arbetar som?bekant med att st?dja det indiska folkets kamp mot imperialismen. Men det finns olika uppfattningar om vad imperialismen ?r f?r n?got. V?nsterpartiet har den senaste tiden lyft fr?gan och de har internt f?rh?llandevis radikala studier med fokus p? Marx genom Centrum f?r Marxistiska Samh?llsstudier (CMS). ?CMS gav ut ett tjockt nummer av sin […]

Leave a comment

Vad ?r det f?r skillnad p? maoism och anarkism?

Ett kandensiskt parti f?rs?ker h?r beskriva skillnaden. Maoismen ?r popul?r i Indien medan anarkismen ?r desto mer popul?r i Sverige i olika former. B?gge r?relserna utg?r fr?n att underklassen m?ste bygga upp en egen f?rvaltning och avvisar parlmentarismen. F?r oss som arbetar med Indien kan ett tydligg?rande av skillnaderna bidra till att ?ka f?rst?elsen av […]

Leave a comment

Sommarcirkel 2013: Om Kolonialism

Det finns tydligen intressanta sommarn?je f?r oss som har ett grundmurat intresse f?r hur v?rlden fungerar bortom liberalernas dimrid?er. F?reningen Arbetarbildning kommer i Stockholm under ett 10-tal tr?ffar i sommar studera kolonialism ur olika infallsvinklar. Texterna ?r relativt frist?ende fr?n varandra s? man kan f? ut n?got av dem ?ven om man bara har m?jlighet […]

Tagged | Leave a comment