Monthly Archives: July 2011

Fredsf?rhandlingar och oro

Sedan n?gra m?nader r?der inofficiell vapenvila mellan gerillan och regeringen i V?stbengalen. Den maoistiska gerillan utf?r inga attacker i delstaten, regeringens styrkor g?r inget annat ?n patrullerar men f?rs?ker inte hitta motst?ndaren. Springer man inte i v?gen f?r varandra h?nder inget, det ?r nog s? man l?gger upp det. Indien ?r en f?rbundsstat, varje delstat […]

Posted in fredsf?rhandlingar | Leave a comment

Stalin lever i Indien

Jo, det ?r sant. Mannen p? bilden ?r M. K. Stalin, framst?ende politiker i den s?dra delstaten Tamil Nadu och f?dd samma ?r som Josef Stalin dog (1953).  M.K. st?r f?r Muthuvel Karunanidhi som, om jag f?rst?r saken r?tt, inte ?r ett egennamn utan betyder att han ?r son till Karunanidhi. Och denne Karunanidhi m?ste […]

Posted in M. K. Stalin | Leave a comment

Nya frontorganisationer i st?derna

Vi ber?ttade nyligen om en reorganisering av maoisternas politik, d?r mer vikt skall l?ggas p? arbetet i st?derna. I sj?lva verket ?r detta n?got som p?g?tt under en l?ngre tid. Indiska underr?ttelseorgan uppger sig ha identifierat ungef?r tjugo frontorganisationer i ett antal stora st?der: Delhi, Mumbai, Kolkata, Nagpur, Gurgaon. Det r?r sig om organisationer f?r […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment

INDIEN ARTIKLAR P? TLAXCALA

13/07/2011 India: Maoists offer ‘amnesty’ for SPOs who quit police – Aman Sethi 09/07/2011 Det p?g?ende inb?rdeskriget i Indien – Jan Myrdal 19/06/2011  WW2 Bengali Holocaust: “Churchill’s Secret War” By Madhusree Mukerjee – Gideon Polya  17/06/2011   Om solidariteten med Indiens folk – Jan Myrdal  16/06/2011 India: Our Children Have Opened The Nation’s Eyes – Prashant […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment

INDIENSOLIDARITETS YOUTUBE-KANAL

Vi har samlat de filmer som vi tror bidrar till att f?rst? utvecklingen i Indien. Filmerna ligger h?r, kommentera dem g?rna med ifr?gas?ttanden och dylikt.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Mer st?d f?r heml?sa?

En artikel h?vdar att Indiens Kommunistiska Parti (maoisterna) som leder v?pnade kamp p? m?nga h?ll p? den indiska landsbygden nu genomf?r en reorganisering. Att man ?r svaga utanf?r skogsomr?dena ?r partiet helt klart ?ver och man vill ?ndra p? den saken. D?rf?r skapas nu separata organisationer f?r st?der och landsbygd. ?nda fr?n centralkommittén och ned?t […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Norske massm?rdaren och Indien

I en notis om den el?ndige massm?rdaren i Oslo n?mnde vi massmord i Indien, ibland utf?rda under parollen ‘hindutva’ – indiskhet, hindunationalism. Nu visar det sig att Anders Behring Breivik ocks? hade intressen ?t det indiska h?llet. I sitt manifest skriver han just om ‘hindutva’ som n?got att efterlikna (d?remot forts?tter indier och liknande att […]

Posted in Anders Behring Breivik, hindutva, Norge | Leave a comment

2011-03-07. BBC. Life in an Indian Maoist jungle camp

The BBC’s Suvojit Bagchi, who was granted unprecedented access to a Maoist camp in the depths of the Chhattisgarh jungle, describes the rebels’ precarious life. After eight hours of walking in dense forest, in the early evening we entered a narrow, barren stretch of land hemmed in by hillocks. At the far end stood a […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Sorgedag

Vi brukar f?rs?ka l?gga in n?got intressant fr?n Indien varje dag p? bloggen, men idag vill det sig inte. V?ra tankar ?r snarare hos v?nnerna i Norge som drabbats s? h?rt av “tempelriddaren” Anders Behring Breiviks privata korst?g. Den v?rste terrorist som upptr?tt under fredstid i Norden ?r en blond skandinav, inte en svartmuskig asiat. […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ma loni – Du ?r en av oss!

Det h?r blir sista inl?gget (f?r tillf?llet i alla fall) om de inspelningar som Jan Myrdal gjorde i Andhra Pradesh 1980. Nu handlar det om Ma loni som kan h?ras h?r. P? sidan 102-103 i R?d stj?rna ?ver Indien ber?ttar Myrdal i b?rjan av kapitlet “Att sjunga folkets poesi”. (De ‘jawaner” som n?mns kommer inte […]

Posted in Jan Myrdal, Kultur | Leave a comment