Armérevolt!

120513-armerevolt

Soldater i Kashmir och staden d?r soldaterna ?r stationerade

Armérevolt!

Infanterister ur det 226:e regementet marscherade genom staden Nyoma i Kashmir sent p? torsdagskv?llen. Bev?pnade med p?kar och knivar var de p? jakt efter fem officerare av h?g rank som var ansvariga f?r en brutal misshandel av Suman Ghosh – en infanterist som arbetade som personlig betj?nt ?t officerarna. Infanteristerna genomf?rde ocks? protester med hj?lp av h?gtalare och ropade slagord som f?rd?mer officerarna. De efterf?ljande striderna l?mnade minst tre soldater skadade.

 

Sjudande klassmots?ttningar

Den indiska armén har en institution som instiftades av britterna i den koloniala armén som kallas?sahayak?och inneb?r att utbildade soldater tilldelas rollen att fungera som personliga betj?nter.

 

De 30.000 m?n som tj?nar som?sahayaker?f?rv?ntas inte bara f?r att se till att officerarnas uniformer ?r i sin ordning och att deras personliga komfort ?r tillfredst?llande. De skall ocks? se till att bef?lens barn kommer till skolan och hj?lpa till p? fruarnas shoppingturer. Detta upplevs som f?rnedrande och ?r en k?lla till stor ilska bland soldaterna.

 

Men det ?r inte bara?sahayak?som orsakar mots?ttningar. Indiens armé ?r indelad i tv? klasser,?sahiber?och?manskap.?Sahib?kallades de vita milit?rerna av europeiskt ursprung under perioden med direkt brittiskt kolonialstyre. De m?ktigaste kallades?pucka sahibs?och?memsahibs.

 

Pryglade major och barrikaderade sig i vapenf?rr?d

F?r att skydda sig mot attacker fr?n andra arméenheter barrikaderade vissa m?n inne i ett vapenf?rr?d medan andra marscherade inne i staden och ropade?Bharat Mata ki Jai?(Leve Indien).?En major vid namn Sharma tillf?ngatogs och pryglades och n?gra m?n tog honom till sjukhus d?refter.Tidigt p? fredagsmorgonen anl?nde generalmajor AL Chavan och b?rjade f?rhandla med de revolterande trupperna.

 

I New Dehli beskriver man revolten som den allvarligaste i sitt slag sedan 1984.

 

120513-armeuppror-karta

Revolten skedde i Nyoma som ?r markerat med en r?d cirkel

 

L?s mer:

“Ladakh troop revolt underlines Army class tensions

http://www.thehindu.com/todays-paper/article3414434.ece?textsize=small&test=2

This entry was posted in F?rtryck, Indien, Korruption, Krig, Kriget i Kashmir. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.