Uppsala 31 augusti. Gruvor, vatten och v?ld

2013-07-25

 

Gruvor,?vatten

och?v?ld?__________________________???????????????

Ber?ttelser och filmer om

ursprungsfolken och milj?hoten

Offentligt m?te i Uppsala l?rdagen den 31 augusti.
Tid:?kl 13 – c:a 17
Lokal:?Slottsbiografen, Nedre Slottsgatan 6 b, Uppsala?www.slottsbio.com
?mnet,?Ursprungsfolken och milj?hoten –?har vi valt f?r att utifr?n exempel belysa just de fr?gorna?ur n?gra olika vinklar. Och?lite mer djupg?ende. M?tet arrangeras i samarbete med
Afars V?nner?www.afarfriends.org??och?Urbergsgruppen?www.urbergsgruppen.se
Vi?kommer att ha flera personer?som ber?ttar om milj?problematiken?i f?rh?llande till?ursprungsfolksfr?gorna.??mnet f?r m?tet ?r ju mycket brett. En del handlar om gruvor, men inte?enbart om gruvor.
F?reningen Fj?rde V?rldens ordf?rande?Ann-Kristin H?kansson, som ?r same,?kommer att ber?tta fr?n Panama. En styrelseledamot i Fj?rde V?rlden,?Hamad Issa, som sj?lv tillh?r afarerna, ett nomadiserande folk p? Afrikas Horn kommer att belysa deras milj?situation.?Carmen Blanco Valer, l?rare p? F?rnebo folkh?gskola kommer att ber?tta om gruvproblematiken i Anderna.
Bengt G Karlsson, socialantropolog, har i sin?forskning fr?mst behandlat fr?gor r?rande ursprungsfolk, naturresurser och etniska konflikter i Indien.?Senast har han p? plats fokuserat p? vattenkraft och v?ld i nord?stra Indien, i ett Sida-finansierat projekt som behandlar konflikter runt den omfattande utbyggnaden av vattenkraft som p?g?r i flera av delstaterna i nord?stra Indien.
Det kommer f?ljaktligen att bli ett m?te med exempel fr?n olika delar av v?rlden:
–?Sameland:?ej best?mt vem som kommer fr?n samiska organisationer och Urbergsgruppen ?n
– Afrika: Afarerna: Hamad Issa, Afars V?nner och Fj?rde V?rlden
–?Indien: Bengt G Karlsson, socialantropolog
–?Panama-Mellanamerika: Ann-Kristin H?kansson, ordf?rande,
F?reningen Fj?rde V?rlden
–?Anderna: Carmen Blanco Valer, l?rare p? F?rnebo folkh?gskola
– med flera inslag, b?de filmer och ber?ttelser.
Kaffe och te och sm?rg?sar kommer att finnas.
/Solidaritetsh?lsningar,
Henrik Persson, vice ordf?rande,
F?reningen Fj?rde V?rlden
073-667 64 39
__________________________?www.f4world.org
This entry was posted in Solidaritet, Sverige and tagged , . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.