Protest mot ockupationen av Afghanistan

Riksdagsbeslut med f?rhinder

“I ?r blir riksdagsdebatten s?rskilt sp?nnande. Karzai har genom sin envisa v?gran att skriva p? en s?kerhetspakt med USA p? st?ende fot kastat grus i Nato:s maskineri.

F?r att Sveriges riksdag ska kunna s?ga ja till regeringens proposition m?ste USA:s s?kerhetspakt vara klar. Motsvarande Nato-avtal m?ste vara p? plats, liksom avtal f?r Sveriges del – och ett godk?nnande av FN.

Ingen av dessa f?ruts?ttningar f?religger. Hur g?r d? Sveriges riksdag? Ska den ?nd? tvinga p? ett motvilligt Afghanistan v?ra trupper efter 2014?

P? Mynttorget m?ndag 16/12 kl 18 talar ledande krigsmotst?ndare som Anders Ferm , tidigare FN-ambassad?r;??Hans Linde , rikdagsledamot V?nsterpartiet;? Maj Britt Theorin , tidigare nedrustningsambassad?r;
Dine Malmsten , fredsaktivist;? Ferah Bozcali , Kvinnor f?r fred och Stefan Lindgren, F?reningen Afghanistansolidaritet. Jan Hammarlund sjunger.”

This entry was posted in Afghanistan, Nyheter, Solidaritet, Sydasien. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.