Bangladesh: Storbolagen oroliga f?r d?lig publicitet efter den v?rsta industriolyckan i modern tid

1366921685-bangladeshis-mourn-as-more-bodies-are-recovered-from-rana-plaza-_1994435
H?mtat fr?n SIDAs tidning Omv?rlden:
Publicerad: den 30 april 2014

 

“En koalition av 134 institutionella investerare uppmanar globala f?retag att inf?ra nya riktlinjer f?r en ?kad insyn i leverant?rsleden samt att ?ka st?det till de ?verlevande efter fabriksraset i Bangladesh f?rra ?ret.

Investerarna kommer fr?n ett tiotal l?nder och har motsvarande 4 000 biljoner dollar i tillg?ngar. De har utlovat att s?tta press p? internationella f?retag f?r att st?rka textilarbetare som arbetar f?r underleverant?rer i Bangladesh och andra l?nder.

Kl?df?retag och ?terf?rs?ljare m?ste anv?nda sitt inflytande f?r att v?rna arbetstagarnas r?ttigheter i de globala leverant?rskedjorna och agera n?r arbetarnas r?ttigheter kr?nks, skriver investerarna i ett ?ppet brev som presenterades p? ?rsdagen av Rana Plaza-tragedin, den 24 april. De skriver att de hoppas att l?rdomarna fr?n Rana Plaza kommer att tas till vara inom de globala leverant?rsleden.

Fabriksraset som ?gde rum i huvudstaden Dhakas utkant i april f?rra ?ret d? ?ver 1 100 textilarbetare omkom anses vara en av de v?rsta industriolyckorna i modern tid. Brevet visar p? det inflytande som ansvarsfulla investerare kan ha f?r att f?rb?ttra arbetsf?rh?llanden och insyn.

– Investerare har ett ansvar att vara aktiva ?gare i de bolag d?r de har sina aktieportf?ljer. Det ?r viktigt f?r v?ra medlemmar och andra institutionella investerare att vi anv?nder v?rt ansvar f?r att verka f?r respekten f?r m?nskliga r?ttigheter och fr?mja inte bara ?tg?rder utan ett systemskifte, s?ger David Schilling p? Interfaith Centre on Corporate Responsibility, ICCR, den amerikanska koalition som st?r bakom brevet.

David Schilling s?ger att Rana Plaza-katastrofen satt fokus p? Bangladesh det senaste ?ret och ?kat kraven p? f?rb?ttringar n?r det g?ller arbetstagares s?kerhet och r?ttigheter. Han ser potential f?r att nya modeller tas fram f?r ansvarstagande i hela leverant?rskedjan.

Bangladeshs textilindustri ?r en av de st?rsta i v?rlden och utg?r en viktig del av landets ekonomi och utveckling. M?nga k?nda kl?dtillverkare har produktion i landet p? grund av de l?ga kostnaderna.

Hittills har fr?mst europeiska tillverkare st?ttat initiativ till f?rb?ttrade brand- och s?kerhetsstandarder. Bangladeshs regering har st?ngt tio fabriker som inte uppfyller kraven. En sammanslutning av amerikanska och kanadensiska tillverkare har genomf?rt kontroller av n?ra 700 fabriker. Samtidigt ?r det inte klart om Bangladeshs regering har den politiska viljan som kr?vs f?r att driva igenom viktiga f?r?ndringar, s?rskilt n?r det g?ller att st?rka arbetstagarna och ytterligare h?ja minimil?nen.

– Rana Plaza ?r en milstolpe i fr?ga om f?retagens ansvar, s?rskilt inom textilsektorn, men ?ven bortom denna, s?ger Bennett Freeman, vid Calvert Investments som arbetar med ansvarsfull kapitalf?rvaltning och som ing?r i ICCR.

ICCR uppmanar till ?kad insyn och ?ppenhet p? alla niv?er inom textilindustrin och st?ller krav p? ?tg?rder efter varje fabriksinspektion samt att arbetsskyddskommittéer inr?ttas d?r b?de ledning och textilarbetare ?r representerade.

Det finns fortfarande ett stort behov att ge st?d till offren och anh?riga till de som omkom vid kollapsen av fabriksbyggnaden i Dhaka. En fond har inr?ttats av FN men hittills saknas tv? tredjedelar av de utlovade 40 miljonerna, enligt Internationella arbetarorganisationen ILO. De f?rsta utbetalningarna till drabbade familjer skedde f?rra veckan.

David Schilling po?ngterar att fonden ?r n?got som hela industrin borde k?nna ansvar f?r.

– Donationer till fonden ?r inte en fr?ga om vem som hade verksamhet vid Rana Plaza. Om du ?r ett kl?df?retag som har haft verksamhet i Bangladesh s? har du dragit nytta av systemet, s?ger han till IPS.

Carey L. Biron/IPS”

This entry was posted in trang cá cược uy tínAllm?n opinion, Bangladesh. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.