Ers?ttare f?r Kishenji?

Det ?r ju knappast pressen som tills?tter ledare f?r de indiska maoisterna. Dock har man, efter att deras ledare Kishenji i V?stbengalen d?dats, utpekat hans bror som eftertr?dare. Brodern Venugopal p?st?s vara chef f?r partiets underr?ttelsetj?nst, v?l bekant med terr?ngen i omr?det och bra p? att organisera massr?relser.

Fr?n vissa h?ll uttrycks tvivel ?ver att Kishenji verkligen d?dats under en sammanst?tning med regeringsstyrkor. Det uppges att han i st?llet tillf?ngatagits, torterats och sedan m?rdats. M?jligen skulle det kunna h?nga samman med att regeringen ?terigen har anv?nt kontakter om fredsf?rhandlingar f?r att leta upp och m?rda sina motst?ndare. Om dessa p?st?enden st?mmer kan man nog utg? fr?n att d?rren f?r f?rhandlingar kommer att vara st?ngd under mycket l?ng tid fram?ver. Kampen i V?stbengalen och p? andra h?ll kommer att forts?tta, kanske under ?n mer bittra och v?ldsamma former.

This entry was posted in trang cá cược uy tínKishenji, V?stbengalen. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.