Nytt generalkonsulat i Indien

Utrikesminister Carl Bildt ?r just nu i Indien. Sverige kommer att ?ppna ett generalkonsulat i Mumbai/Bombay enligt detta pressmeddelande fr?n UD.

Regeringen har beslutat att ?ppna ett svenskt generalkonsulat i Mumbai, Indien. Sverigefr?mjande kommer bli en central del i verksamheten och generalkonsulatet f?r en betydelsefull uppgift i att utveckla kontaktn?tet med f?retr?dare f?r indiskt n?ringsliv och institutioner.

Kontakterna mellan Sverige och Indien har ?kat och breddats kraftigt de senaste ?ren. Det g?ller s?v?l p? politisk niv? som f?r n?ringsliv, forskare och studenter. Beslutet att ?ppna ett generalkonsulat i Mumbai ?r en del i den ?verenskommelse regeringen har slutit med Socialdemokraterna om utrikesf?rvaltningens framtid.

Mumbai ?r en av v?rldens st?rsta st?der med n?ra 20 miljoner inv?nare och utg?r Indiens finansiella och ekonomiska centrum.

– Indiens betydelse f?r Sverige v?xer, d?rf?r finns sk?l att ?ka den svenska n?rvaron p? den allt viktigare indiska marknaden. ?ppnandet av ett generalkonsulat i Mumbai utg?r ett led i Sveriges ?kade anstr?ngningar att bygga l?ngsiktiga och breda relationer med Indien, s?ger utrikesminister Carl Bildt.

Generalkonsulatet ber?knas ?ppna vid halv?rsskiftet 2012.

Kanske excellensen Bildt vid n?got tillf?lle kan fundera ?ver den nyhetsblockad som den etiopiska regeringen inf?rt i Ogadenprovinsen, och d?r Bildt har haft aff?rsintressen, med den nyhetsblockad som den indiska regeringen f?rs?ker genomdriva n?r man skickar in trupper i de egna r?varurika omr?dena och jagar bort befolkningen? Kan det finnas likheter?

?ven Mumbai har sin fina respektive mindre fina sidor, och de senare ?r v?l inte s? angel?gna att visa upp f?r bes?kare:

This entry was posted in Carl Bildt, Mumbai, slum. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.