B?ttre ordning i finkan med maoister

Ett antal maoister, flera av dem ledare och med god utbildning, sitter i f?ngelser i V?stbengalen. Detta har medf?rt vissa f?r?ndringar i livet bakom galler b?de f?r f?ngar och personal. De erfarna maoistiska kadrerna leder f?ngarna i olika projekt och kampanjer inklusive hungerstrejker, organiserar politisk skolning, ser till att inga r?ttigheter kr?nks och har gjort att det blivit b?ttre ordning. I st?llet f?r att individuellt sl?ss och skrika otrevligheter till vakterna bedriver nu f?ngarna under maoisternas ledning sina protester p? ett organiserat, enat och st?dat s?tt. Man kan undra hur roade myndigheterna ?r av att maoisterna nu ?ven har en front bakom galler samtidigt som kriget i den v?stbengaliska djungeln kan bryta ut n?r som helst? ? andra sidan kanske vakterna tycker det ?r trevligare n?r f?ngarna inte skriker f?rol?mpningar?

This entry was posted in V?stbengalen. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.