Mer kritik av Anna Hazare

I f?reg?ende inl?gg ber?rdes den anti-korruptionskampanj inklusive hungerstrejk som bedrivs av Anna Hazare. Den k?nda skribenten Arundhati Roy hade en del kritiska synpunkter och idag kommer mer.  I The Hindu kritiserar en indisk akademiker (pensionerad professor fr?n prestigeskolan Jawaharlal Nehru University i New Delhi) vid namn Prabhat Patnaik Hazares r?relse som messianistisk och i grunden anti-demokratisk.

Jag tror den diskussion kan vara intressant inte bara i Indien, utan f?rtj?nar vidare uppm?rksamhet n?r man diskuterar hur demokrati skall fungera ?verallt. ?r det demokratiskt att folket i stort sett ?r passivt och det i st?llet kommer en messias-gestalt som skall fr?lsa det fr?n ondo och r?tta till det som ?r snett? Kan man acceptera paroller som s?ger att “Anna ?r Indien och Indien ?r Anna”? ?r d? de som inte delar Annas ?sikter inte riktiga indier, kanske till och med f?rr?dare? Man kan ju vara emot Annas ideer ?ven om man inte ?r mutkolv! Om landets f?rfattning s?ger en sak men Anna en annan, och de flesta m?nniskor verkar st?dja Anna, kan man d? strunta i grundlagen och g?ra som Anna s?ger?

S?ga vad man vill om Anna Hazares r?relse, men den har r?rt om i Indien om man f?r tro tecknaren Ninan p? India Times!

This entry was posted in Anna Hazare, demokrati. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.