Om oss

V?r plattform

St?d till det indiska folkets kamp f?r:
-kontroll ?ver landets naturresurser och produktion.
-sj?lvst?ndighet och mot imperialistiskt inflytande.
-b?ndernas r?tt till jord.

V?r symbol

2014-09-10 08_22_55-is logga cdr - Windows Photo ViewerAv alla folkr?relser i Indien s? framst?r naxalitr?relsen med sina folkr?d som ett s?rskilt intressant uttryck f?r den fattiga majoritetens str?vanden. Folkr?den ?r en f?rvaltning som som v?ljs underifr?n ute p? landsbygden d?r indiska myndigheter och milit?r s?llan syns till. Befolkningen i ett ganska stort omr?de (som Irland?) uppfattar denna folkregering (Janatana Sarkar) som sin egen regering och arbetar h?rt med att bygga upp en ekonomi och kultur i de traditionella f?rtryckarnas fr?nvaro?(myndigheter, godsherrar, penningutl?nare etc). ?Som ett uttryck f?r v?r uppfattning att detta ?r en intressant utveckling s? har vi gjort folkregeringens fana till f?reningens symbol. Pilb?gen p? fanan ?r ursprungsbefolkningens (adivasis) traditionella vapen och stj?rnorna symboliserar vardera?ursprungsbefolkningen?och daliterna (de s.k. kastl?sa).

Riktlinjer

1. Vi riktar oss till “vanligt folk” i Sverige och inte till “k?ndisar”, politiker eller n?got liknande.

2. Vi anstr?nger oss f?r att vara informerade. Utan djupg?ende kunskaper kan saknar vi b?de inspiration och f?rm?gan att argumentera v?l.

3. Vi vill vara aktiva. Vi kan inte vara ett v?xande st?d till den indiska folkr?relsen utan ett fl?de av ut?triktade aktiviteter.

Vill du bli kontaktperson p? n?gon ort?

Mejla oss: indiensolidaritet@gmail.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.